شناسنامه سیزدهمین دنده
 
نام سیزدهمین دنده
تماس با من
جنسیت زن
سن 38
درباره من

کشور ایران  
شهر

تحصیلات  
شغل  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها